“MCS Проперти” ХХК-ийн Шинэ гэр төслийн угсралтын ажил

ШИНЭ ГЭР ТӨСЛИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Төслийн дэлгэрэнгүй тайлбар …

ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ

Төслийн байршил …

ТӨСЛИЙН АШИГЛАЛТАНД ОРСОН ХУГАЦАА

Хугацаа …

ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ

Талбай …


БУСАД ТӨСЛҮҮД

Туслах цэс