Анкет

  Таны сонирхож буй ажлын байрны нэр

  Ажилд орох боломжтой хугацаа

  Анкет бөглөсөн он сар өдөр

  Цээж зураг: (Сүүлийн 3 сард авхуулсан)

  Иргэний үнэмлэхийн хуулбар:

  Дипломын хуулбар:

  НЭГ. ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ:

  1.1. Ургийн овог: Эцэг (эх)-ийн нэр: Өөрийн нэр:

  1.2. Үндэс угсаа:

  1.3. Хүйс:

  1.4. Регистерийн дугаар:

  1.5. Нийгмийн гарал:

  1.6. НДД-тэй эсэх:

  Дугаар:

  1.7. ЭМДД-тэй эсэх:

  Дугаар:

  1.8. Төрсөн огноо:

  1.9. Төрсөн аймаг хот: Төрсөн сум дүүрэг:

  1.10. Жолооны үнэмлэхтэй эсэх:    Ангилал:    Дугаар:

  1.11. Гэрийн утас: Гар утас:

  1.12. Яаралтай үед холбоо барих барих хүний нэр: Таны юу болох: Холбоо барих утасны дугаар:

  1.13. Имэйл хаяг:

  1.14. Facebook хаяг:

  1.15. Оршин суугаа хаяг: Аймаг/хот: Сум/дүүрэг: Хороо: Хороолол: Гудамж, байшин: Хаалганы №:

  ХОЁР. ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ:

  2.1. Гэрлэсэн эсэх:

  2.2. Гэр бүлийн байдал (зөвхөн гэр бүлийн бүртгэлд байгаа хүмүүсийг бичнэ)

  Таны юу болох Гэр бүлийн гишүүдийн эцэг /эх/-ийн нь болон өөрийн нэр Төрсөн он Төрсөн аймаг, хот, сум, дүүрэг Одоо эрхэлж буй ажил

  2.3. Садан төрлийн байдал (Таны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, өрх тусгаарласан хүүхэд болон эхнэр /нөхөр/-ийн эцэг, эхийг оруулна)

  Таны юу болох Гэр бүлийн гишүүдийн эцэг /эх/-ийн нь болон өөрийн нэр Төрсөн он Төрсөн аймаг, хот, сум, дүүрэг Одоо эрхэлж буй ажил

  ГУРАВ. БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ:

  3.1. Таны эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол (Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ.)

  Сургуулийн нэр Элссэн огноо Төгссөн огноо Эзэмшсэн мэргэжил Дүнгийн голч

  3.2. Мэргэшлийн бэлтгэл (Мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан байдлыг бичнэ.)

  Хаана, ямар байгууллагад Эхэлсэн дууссан он, сар, өдөр Хугацаа/хоногоор/ Ямар чиглэлээр Үнэмлэх, гэрчилгээний дугаар, олгосон он, сар, өдөр

  ДӨРӨВ. УР ЧАДВАРЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ:

  4.1. Ур чадвар(та өөрийн ур чадварын түвшинг үнэлнэ үү 1-тааруу, 2-дунд, 3-сайн)

  Хувь хүний ур чадвар Түвшин
  Өөрийн эрхэмлэн дээлэх зүйлс ба тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлох
  Танин мэдэх хэв маягаа тогтоох
  Өөрчлөлтийг хүлээн авах
  Стрессийн хүчин зүйлийг намжаах
  Цагийг зүй зохистой ашиглах
  Эрх мэдлээ төлөөлүүлэх
  Зүй зохистой хандлагыг хэрэглэх
  Бүтээлч хандлагыг ашиглах
  Шинэ санаачилыг дэмжих
  Хүмүүсийн хоорондын харилцааны ур чадвар Түвшин
  Халамжлах
  Зөвлөлгөө өгөх
  Бусдыг сонсох
  Эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх
  Бусдад нөлөөлөх
  Бусдад бүрэн эрх олгох
  Үр нөлөөгүй үйл ажиллагааг илрүүлэх
  Урам зориг оруулах орчин бий болгох
  Амжилтыг урамшуулах
  Шалтгааныг тогтоох
  Тохирох стратегийг сонгох
  Мөргөлдөх явдыг арилгах
  Бүлгээр ажиллах ур чадвар Түвшин
  Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх
  Бусдын эрх, мэдэл, бүрэн эрхийг хүндэтгэж, дэмжлэг
  Мэдлэг, мэдээллээ бусадтай хуваалцах
  Бусад ур чадвар Түвшин
  Үүрэг хүлээх
  Хариуцлага хүлээх
  Нийтийн зорилгод тууштай байх
  Өөрийгөө хөгжүүлэх
  Асуудлыг боловсруулах
  Оновчтой шийдвэр гаргах
  Дээр дурьдсанаас бусад ур чадвараасаа заримыг нэрлэнэ үү. Түвшин

  4.2.Гадаад хэлний мэдлэг(түвшинг “Дунд”, "Сайн", "Онц" гэж тэмдэглэнэ)

  Гадаад хэлний нэр Сонсож ойлгох Ярих Унших Бичих
  Англи хэл

  4.3. Компьютерийн болон оффисийн тоног төхөөрөмж, технологи эзэмшсэн байдлыг тэмдэглэнэ үү.

  Оффисийн тоног төхөөрөмж Түвшин
  Интернетийн орчинд ажиллах
  Дотоод сүлжээ
  Скайнер,принтер,хувилагч,факс
  Эзэмшсэн программын нэр Түвшин
  MS Word
  MS Excel
  MS Powerpoint
  Photoshop

  4.4.Таны ажил мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаархи тодорхойлолт (Энэд таныг сайн мэддэг хамт ажиллаж байсан ажилтан, дарга болон бусад тодорхойлолт гаргаж өгч чадах 3 хүнийг бичнэ үү.)

  Тодорхойлолт гаргах хүний нэр Хаана, юу хийдэг (хаяг) Холбоо барих утас, и-мэйл хаяг

  ТАВ. АЖИЛ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

  5.1. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал(хамгийн сүүлд ажиллаж байсан газраасаа эхлэн бичнэ үү.)

  1.Огноо Байгууллагын нэр Байгууллагын удирдах албан тушаалтны нэр,албан тушаал Гаргаж байсан амжилтууд Эрхэлж байсан албан тушаал Сарын цалин Таны ажлын үндсэн үүрэг Ажлаас гарсан шалтгаан
  Орсон Гарсан
  2.Огноо Байгууллагын нэр Байгууллагын удирдах албан тушаалтны нэр,албан тушаал Гаргаж байсан амжилтууд Эрхэлж байсан албан тушаал Сарын цалин Таны ажлын үндсэн үүрэг Ажлаас гарсан шалтгаан
  Орсон Гарсан

  5.2.Та үндсэн мэргэжлээсээ гадна, өөр ямар чиглэлд ажиллах сонирхолтой байна вэ?

  5.3.Та манай компанид ажилд орвол хичнээн жил ажиллах хүсэлтэй байна вэ?

  5.4.Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ:

  Доод Дээд

  ЗУРГАА. ТАНЫ ХУВЬ ХҮНИЙ ОНЦЛОГУУД:

  6.1. Таны давуу ба сул тал

  Давуу тал Сул тал

  6.2. Таны урлаг, спортын авъяас

  Хичээллэсэн урлаг, спортын төрөл Хичээллэсэн хугацаа Зэрэг цолтой эсэх Авсан шагнал

  6.3. Гавъяа шагналын талаар (урьд нь алдар цол, одон медаль, улсын чанартай тэмцээн уралдаанаас авсан шагнал гэх мэт)

  Шагнасан он Ямар шагнал, цолоор шагнасан

  6.4.Таньд эрүүл мэндийнхээ хувьд ямар нэгэн анхаарах зүйл байгаа эсэх (ямар нэгэн хууч өвчин болон бусад өвчлөлтийн талаар бичнэ үү.)

  ХОЛБОО БАРИХ

  “Твин Хаус Констракшн” ХХК

  Хаяг:

  Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг,
  3-р хороолол, 9-р хороо, 45-р байр,
  B1 давхар, 1 тоот.